Vybuduj lidi

Vybuduj lidi
Tato oblast navazuje na budování sebe sama a klíčová témata, která zahrnuje, jsou systémy budování, vedení a strategického řízení týmu, moje role teamleadera, nábory spolupracovníků a zaměstnanců a jak ně (ideální spolupracovník/zaměstnanec), systém efektivního zapracování nového spolupracovníka, principy fungování lidské psychiky a význam její znalosti jako klíčové dovednosti pro teamleadera (vč. využití Maslowovy pyramidy v byznysu), základní principy leadershipu 21. století (transformation leadership).