Vybuduj sebe

Tato oblast se zaměřuje na MĚ jako člověka. Náš život se dá rozdělit do 3 hlavních částí: JÁ, PRÁCE, VZTAHY. V částí JÁ se zaměřujeme na seba sama, na témata jsou tělo, mysl, duše, srdce. Naše postoje a smýšlení o sobě, jak žít plnohodnotný život. V části PRÁCE jsou hlavními tématy 2 klíčové parametry pro dosáhnutí našeho naplnění v této oblasti: Jak nalézt smysl mojí práce pro mě a její užitek či přínos pro svět. Důležitým tématem této oblasti jsou i peníze a celkově hojnost v našem životě. Část VZTAHY se zaměřuje na základní principy partnerských vztahů a vztahů s dětmi, či rodiči. Tématy jsou pak důvody a příčiny disharmonie v této oblasti a cesty k jejich odstranění.